Komerční pozemek (skladování a výroba) o výměře 7 505 m2 – Zámrsk